Životopis v angličtině

jak_napsat_motivacni_dopis_v_anglictine (Small)

Přemýšlíte o tom, že si najdete práci v zahraničí? Nebo se do zahraničí chystáte jenom na letní brigádu? Ať tak či onak, určitě je to zajímavá šance, jak zažít spoustu nových zážitků a vzdělat zajímavou částku peněz. A takovou šanci se přece nevyplatí nechat proplout mezi prsty.

Váš budoucí zaměstnavatel po vás s největší pravděpodobností bude chtít nejdříve poslat životopis v angličtině. Úsilí, které tomu věnujete, rozhodně nepřijde vniveč.

Nevíte odkud začít? V následujícím článku se dozvíte základní rady, jak napsat profesní životopis v angličtině.

 

Jak napsat CV anglicky

Životopis v angličtině se od toho v češtině bude v zásadě lišit hlavně angličtinou. Pro skvělé a užitečné rady jak napsat CV navštivte stránky společnosti EDUCADO a to buď v sekci „Jak napsat životopis“.

 

Stejně jako v češtině při psaní životopisu v angličtině dodržujte základní kategorie jako Personal Details, Work Experience, Education a Languages. Dbejte na úpravu a celkový dojem, jakým životopis působí. Nebojte se požádat o radu někoho, kdo angličtinu ovládá lépe, než vy.

Pokud si chcete být jistí, že je váš životopis v angličtině takříkajíc tip ťop, využijte bezplatné služby společnosti EDUCADO, kde váš profesní životopis zdarma zkontrolují a opraví zkušení odborníci.

 

Pohovor v angličtině

Na rozdíl od situace, kdy o práci žádáte v Česku, se pohovor v angličtině se bude pravděpodobně odehrávat prostřednictvím internetu na Skypu. Na takový pohovor se připravte stejně, jako na pohovor v češtině, otázky se pravděpodobně nebudou příliš lišit. Připravte si na ně proto pohotové odpovědi v angličtině, ať nemusíte zbytečně marně lovit v paměti zapomenutá slovíčka.

Strukturovaný životopis

Woman working on computer and writing down her thoughts

Životopis

Kvalitně zpracovaný životopis je klíčem k úspěšné kariéře. Právě na životopise totiž záleží, jestli vás potenciální zaměstnavatel pozve na pohovor nebo ne. Cílem životopisu je tedy personalisty natolik zaujmout, že vás budou chtít poznat osobně.

Nepodceňujte proto celkovou grafickou úpravu životopisu. Nevzhledně upravený životopis plný pravopisných chyb dobrý dojem rozhodně neudělá. Pokud si s počítačem zrovna nerozumíte, nebojte se s prosbou grafické úpravy životopisu obrátit na někoho, kdo se vyzná líp.

 

Vzor životopisu

Jednou z možností profesního životopisu je univerzální vzor. Životopis jako například Europass si můžete stáhnout na internetu a vyplnit vlastními údaji. Potenciál zaujmout u takového vzoru životopisu je však diskutabilní.

Chcete-li profesionální radu, jak strukturovaný životopis vytvořit, zkuste se podívat na webové stránky společnosti EDUCADO Zde se můžete také přihlásit na seminář „Jak napsat životopis“ a perfektní výsledek máte v kapse.

Rozhodnete-li se strukturovaný životopis vytvořit sami, v jeho úvodu vždy uveďte základní informace o sobě. Dále uveďte své dosavadní pracovní zkušenosti, neboť právě ty jsou nejdůležitější částí každého životopisu. Krom názvu pracovní pozice a délce trvání pracovního poměru uveďte stručný popis vykonávaných činností a úspěchů, kterých jste na dané pozici dosáhli. Dále v životopisu uveďte informace o vzdělání, jazykových znalostech, zájmech a koníčcích a dalších dovednostech, které s inzerovanou pozicí souvisí.

Chcete-li si být svým životopisem jistí, odešlete jej do společnosti EDUCADO, kde váš strukturovaný životopis zdarma zkontrolují a opraví zkušení odborníci.

Abyste se ujistili, že váš životopis personální oddělení obdrží tak, jak ho posíláte, použijte formát pdf či jiný formát neumožňující následné úpravy.

Psychologie prodeje

Zákazníci nekupují na základě logicky, ale na základě emocí. Pokud si tedy uvědomíte tuhle základní pravdu, najednou celý prodej bude snažší. Psychologie prodeje je velice důležitá, pokud chcete prodávat nějaký svůj produkt nebo službu. Říká, že rozdíl mezi marketérem a obchodníkem je v tom, že marketér není schopný převzít odpovědnost za výsledky, zatímco obchodník je placený většinou provizně.

Prodejní dovednosti

Prodejní dovednosti je soubor znalostí, které vám pomohou při obchodních schůzkách. Využití ale také najdete při vyjednávání. Důležitou součástí jsou otevřené otázky, closing, reakce na námitky. Tyto dovednosti buď můžete získat metodou pokus-omyl nebo se je můžete naučit z knih. Pokud chcete být opravdu 100% úspěšný, doporučujeme navštívit stránky společnosti EDUCADO, která se zabývá školením obchodníků. Na stránkách také naleznete informace týkající se psychologie prodeje.

Námitky

Nejdůležitější částí reakcí na námitku je její přijetí. Nehádejte se s klientem, ale představte si sebe sama na straně klienta. Snažte se vcítit do jeho situace a přemýšlejte, proč vám říká to co vám říká. Není potřeba reagovat okamžitě, nechte si čas na rozmyšlenou. Klient alespoň uvidí, že nad tím co vám řekl přemýšlíte a že nemáte žádné naučené fráze nebo techniky.

Closing

Nejdůležitější částí schůzky je closing, je to ta část, kde s klientem přecházíte k podpisu nebo objednávek. Právě za closing jste placený a proto je dobré umět si říct o podpis. Ptejte se sebejistě a přirozeně. Pokud jste si 100% jistí svým produktem ,nebudete s tím mít problém.

Otevřené otázky

Většina obchodníků dělá základní chyby, mezi ně patří např. to, že málo naslouchají. Snažte se tedy klást otevřené otázky a poslouchejte klienta, pokud se rozmluví jedině dobře. Otevřené otázky jsou ty, které začínají na Proč? Jak? Kdy? Kolik?. Uzavřené otázky jsou naopak ty, na které můžete odpovědět jedním slovem nebo ano či ne. Pokud se budete chtít zlepšit můžete navštívit nějaký z kurzů společnosti EDUCADO, které jsou zaměřené na prodejní dovednosti.

Motivace zaměstnanců

Řídit zaměstnance znamená motivovat zaměstnance, to patří k nejsložitějším manažerským úkolům, u kterých dochází často k chybám. Schopnost motivovat pro manažera znamená mít šanci zvýšit výkon nebo může pomoci s řešením problém s nízkou kvalitou práce. Častá chyba je v tom, že vedoucí pracovníci zaměňují motivaci vnitřní a vnější a neuvědomují si, že motivace vnější, tedy motivace penězi nebo trestem je jen pro krátkodobý účinek, ale dlouhodobě je to nepoužitelné. Když se pak zeptáte na jednotlivé pracovníky a jejich vnitřní motivaci, tak vám nedokáže spousta manažerů ani odpověď. A dělají chybu, protože můžete mít okolo sebe i ty nejlepší pracovníky, ale pokud nebudou správně motivování, tak nebudou pracovat na 100%.

Motivace vždy neznamená peníze

Nejčastější chybou je záměna motivace za peníze. Finanční odměna je pro motivaci zaměstnanců důležitá, motivace neznamená vždy odměňování. U pracovníků hraje důležitou roli pocit uznání a úcty u ostatních. Dlouhodobá spolupráce, tedy dlouhodobá pracovní motivace pro zaměstnance znamená možnost uplatnit svoje znalosti, dosáhnout svého osobního úspěchu nebo i pracovní prostředí.

Jak motivovat zaměstnance?

Dobrý manažer by tedy měl být velmi všímavý, jelikož každý zaměstnanec má hodnoty trochu jinak uspořádané. Nicméně by manažer měl jít vždy příkladem. Pokud budete po někom chtít, jakýkoliv výkon, musí být i pro vás normální tento výkon splnit. Atmosféra vztahů na pracovišti, také výrazně ovlivňuje motivaci zaměstnanců, pracovníci se mohou motivovat mezi sebou, to pro vás může znamenat zvýšení výkonu. Naučte se zaměstnance za výkon pochválit a stanovte si pravidla, bez pravidel a cílů nemůžete zaměstnance chválit ani jim nemůžete říci svojí kritiku. A jako další důležitý faktor je trpělivost, tady je potřeba si uvědomit, že ne každý umí vše napoprvé. Toto rozsáhlé téma najdete na stránkách společnosti EDUCADO v článku/videu motivace zaměstnanců.

Jak uspět u pohovoru?

Životopis a motivační dopis už máte napsaný a v tuto chvíli si začínáte shánět práci. Je tedy důležité se na pohovor připravit, s tím vám pomůže kurz „jak se uspět u pohovoru“, který najdete na stránkách společnosti EDUCADO.

Jak se připravit na pracovní pohovor?

Pokud jste potencionálního zaměstnavatele již zaujali a pozval vás k pohovoru je důležité přijít včas, nejlépe 15 min před začátkem pohovoru. Naplánujte se tedy cestu dopředu. Určitě by jste si měli zjistit základní informace o firmě, jako například kdy vznikla, co je hlavním předmětem jejího podnikání apod. Pokud personalistovi zodpovíte tyto základní informace, budete to pro vás jedno velké plus. Jestliže na tyto otázky nebudete znát odpověď naznačíte tak, že vás dané firma nezajímá, čímž neuděláte dobrý dojem.

Další základní věcí je připravit si vhodné oblečení k pracovnímu pohovoru, které je vhodné volit podle pozice, o kterou se ucházíte. Pokud se hlasíte na manažerskou pozici asi nepříjdete jinak než v obleku a dámy v kostýmu. V případě, že se hlasíte na nižší pozici můžete zvolit i jeany a košili. Tady si uvědomte, na jakou pozici v jakém segmentu se hlásíte.

Otázky na pohovoru

Je důležité se připravit i na záludné otázky, na které se personalisté často ptají. Nejčastěji to jsou: „Řekněte mi vaše silné/slabé stránky?“, „Proč bychom si měli vybrat právě vás?“, „Proč jste skončil/a ve vašem posledním zaměstnání?“. Odpovědi na tyto otázky často rozhodnou o tom, jestli na pohovoru uspějete nebo ne.

Otázka platu je také velmi důležitá, opravdu si velmi rozmyslete, o jakou práci žádáte a jaké je rozmezí platu.

Jak se chovat na pohovoru?

I když budete z pohovoru nervózní, zkuste se uvolnit. Pokud se uvolníte, budete působit profesionálně. Každou otázku, kterou vám bude personalista klást, si promyslete, než na něj vyhrknete odpověď.

Průvodní dopis je vaší vstupenkou k úspěchu

jak napsat průvodní dopis v2

Průvodní dopis je něco, co vás dokáže odlišit od ostatních uchazečů. Díky průvodnímu dopisu máte možnost zvýšit své šance na úspěch a můžete se tak např. ucházet o prácovní nabídky, které jsou zajímavější a lépe finančně ohodnocené. Drtivá většina lidí neposílá průvodní dopisy, což je velká škoda.

Jak napsat průvodní dopis?

Nejdůležitější při psaní průvodního dopisu je, aby dopis dokázal zaujmout a byl v něčem jedinečný. Dávejte si pozor na gramatické a stylistické chyby a snažte se zaujmout. Nepoužívejte příliš otřepané fráze a klišé, snažte se myšlenky vyjádřit svými slovy. V dopise se snažte prodat své znalosti a zkušenosti a znalosti a vždy buďte co nejvíce konkrétní.

Délka průvodního dopisu?

Průvodní dopis se snažte napsat v takové délce, abyste obsáhli všechny důležité informace, ale zároveň abyste nepoužívali zbytečně výplňová slova nebo zbytečné fráze a věty, které jsou nicneříkající. Doporučuji zvolit formát pdf. Budete mít 100% zaručené, že dopis bude čitelný na všech operačních systémech úplně stejně. Také tím odstraníte různé problémy s fonty a různými textovými editory. Ideální délka průvodního dopisu je polovina papíru formátu A4. Nezapomínejte také na hlavičku, ve které musí být uvedenou vaše jméno a příjmení, případně email a  telefon. Nezapomeňte také zmínit název pozice na kterou se hlásíte.  Např.: „Vážený pane XY, reaguji na nabídku volného místa …. na pracovním portále XY:

Jak se posunout dále?

Pokud máte zájem zlepšovat se, doporučujeme návštivit stránky společnosti EDUCADO, která pomáhá lidem s kontrolou životopisu a motivačního nebo průvodního dopisu. Také nabízí kurzy, které vám pomohou zvýšit vaše šance u pohovoru. Více informací o tom, jak napsat kvalitní motivační dopis naleznete zde, připojené je i video, které vám pomůže při psaní průvodního nebo motivačního dopisu.

Proč nepoužívat vzorové životopisy

Vzor životopisu v4

Na internetu je spousta vzorových životopisů a aplikací, které vám pomohou s vytvořením vašeho CV. Při používání těchto vzorů a aplikací však nepochopíte základní pricnipy pro tvorbu životopisu a díky tomu  může váš životopis obsahovat určité chyby nebo bude špatně zacílený. Což bude mít za následek malý počet pozvánek k pohovoru.

Životopis šablona nebo vzor ve word

Jedním z nejvíce poptávých dokumentů je vzor nebo šablona životopisu ve wordu. Je to logické, protože následná úprava je velice rychlá a nestojí vás žádné peníze. Nedoporučuji však úpravu takového životopisu, může obsahovat chyby a vy tak právě proto, neuspějete u pohovoru. Dejte si záležet a napište si svůj vlastní životopis, která vám zaručí úspěch. Některé vzorové životopisy můžete nálezt na stránkách educado.cz

Životopis studenta

Studenstké CV mají stejná pravidla jako ostatní životopisy. Pokud nemáte dostatek pracovních zkušeností, nevadí. Určitě se ale nesnažte životopis naplnit různými krátkodobými brigádami apod., to může být spíše na škodu. Můžete uvést bez pracovních zkušeností, to není ostuda, to je příležitost.

Vlastnosti do životopisu

Snažte se zamyslet, které vaše vlastnosti jsou nejlepší a ty v CV náležitě prodejte. Vyhněte se používání vzorových vlastností. Pokud si nejste jistí, můžete zakoupit kurz na stránkách educado.cz, která se zabývá vzděláváním lidí. Pokud budete chtít 100% napsaný kvalitní strukturovaný životopis, využijte kontrolu CV zdarma.

Online životopis

Existuje spousta aplikací a generátorů pro tvorbu online životopisů. Moje rada zní vyhněte se jim. Jednak většina z nich je zpoplatněná a druhak vám nedovolí životopis 100% upravit tak, aby vám vyhovoval.  Napište si svůj vlastní životopis, úspěšnost je zaručena. Dostanete tak více pozvánek na příjímací pohovor.

Jak napsat motivační dopis v angličtině

jak napsat průvodní dopis v1

Není jednoduché napsat kvalitní motivační dopis v cizím jazyce, ale námaha za to stojí. Díky motivačnímu dopisu zvýšíte své šance u pohovoru.

Obsah motivačního dopisu

Motivační dopis v angličtině, neboli cover letter má podobný obsah jako ten český. Začneme adresou odesílatele, nezapomeňte uvést aktuální emailovou adresu a telefonní kontakt. Dále byste měli uvést adresu příjemce, pokud zasíláte dopis emailem, můžete emailovou adresu vynechat. Důležité je umístění data, ve kterém jste dopis sepsali. Velice důležité je oslovení, pokuid znáte příjemce oslovujte „Dear Mr/MS. Pokud jméno příjemce neznáte, užijte oslovení Dear Sir nebo Dear Madam. Obsahu motivačního dopisu v angličtině je věnován na stránkách EDUCADO.cz skvělý článek, který je doplněný o zajímavé video.

Formát motivačního dopisu v angličtině

Doporučuji formát pdf, máte tak zaručenou 100% čitelnost na různých operačních systémech. Nezapomeňte ponechat dostatečné okraje a ujistěte se, že je dopis dobře čitelný. Do předmětu vždy uvádějte název pozice na kterou se hlásíte. Do motivačního dopisu byste měli srozumitelně napsat důvody, proč zrovna vás by si zaměstnavatel měl vybrat. Dejte pozor na správnou gramatiku a stylistiku. Pokud si nejste jistí jak uspět během příjímacího řízení, navšitvte stránky společnosti EDUCADO, která pomáhá lidem jako jste vy.

Délka motivačního dopisu v angličtině

Délku motivačního dopisu držte do jedné A4 strany. Snažte se vypíchnout nejdůležitější argumenty, proč zrovna vás by si měl zaměstnavatel vybrat. Zkuste si ujastnit, co mu nabízíte oproti jiným účastníkům řízení. V motivačním dopise v angličtině zbytečně nepoužívejte věty, které jsou nic neříkající. Jděte k jádru věci a sdělejte to nejdůležitější a buďte maximálně věcní. Nezapoměňte také, že důležitý je také strukturovaný životopis.

Tipy k nejlepšímu motivačnímu dopisu

Používejte spíše jednoduché věty, než-li dlouhá a nepřehledná souvětí. Motivační dopis si nechte zkontrolovat někým, o kom víte, že ovládá angličtinu na 100%. Nebudete tak mít v dopise zbytečné chyby a dostanete více pozvání na pohovor.